dimarts, 1 de juliol del 2008

Catalunya lliure de bosses de plàstic

Feu corre la veu! i bon estiu!

Ara és el moment de manifestar-nos per una cultura que tingui en compte la prevenció de residus i el consum responsable!

Per què la bossa de plàstic?

- És l'exemple paradigmàtic de la cultura d'usar i llençar.
- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós.
- Suposen un 2% en pes de la brossa domèstica i uns 14 milions de bosses cada cap de setmana.
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i incineradores.
-Durant la fabricació i incineració s'emeten gasos contaminants (dioxines, cianur d'hidrogen...).
- Poden tardar entre 400 i 1000 anys en descompondre's.
- La seva dispersió al medi provoca l'afectació i mortaldat d'animals al medi terrestre i aquàtic.
-Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.

Per tot això demanem:

- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i especialment el DMAH reguli el consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya, a partir de l'aplicació d'un impost ecològic de 0,20 €/bossa a partir del gener del 2009. La recaptació del impost nodriria un nou organisme, el Fons Econòmic de Prevenció. Aquest Fons s'invertirà en campanyes d'educació ambiental, consum responsable i actuacions de prevenció de residus.
-Que es desenvolupi una campanya de comunicació que s'estengui a tota Catalunya sobre la limitació de la bossa de plàstic en el context de la prevenció de residus d'envasos i embolcalls.
- Que es desenvolupin mecanismes per a fomentar alternatives reutilitzables per tal de facilitar al consumidor el procés de desús de la bossa d'un sol ús.
- Declarar el dia 3 de juliol el dia català sense bosses de plàstic.

Per a més informació: www.residusiconsum.org/catlliurebosses